Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IVA SOUVENIR TRGOVSKE, POSREDNIŠKE IN ZASTOPNIŠKE STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: ZECHNERJEVA ULICA 014
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1357972000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o kupcih, naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04) osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke - fizične osebe (samostojni podjetnik),pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje storitev, ponudbe pripravo in izdajanje računov v skladu z zakonom,
 • Rok hrambe (neobvezno): Računi se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naslov podjetja priimek in ime naročnika, dejavnost naročnika, naslov naročnika, naročniška številka, davčna številka, drugi podatki, če to želi naročnik, in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb kot npr. e-naslov naročnika, EMŠO, navedba plačnika TK računov (priimek in ime, naslov) na podlagi plačnikovega pisnega soglasja, davčna številka, drugi podatki, če to želi naročnik, in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb kot npr. e-naslov, EMŠO, navedba plačnika (priimek in ime, naslov) na podlagi plačnikovega pisnega soglasja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o najemodajalcih poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodn
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemodajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo še 5 let po prenehanju najemne pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime najemodajalca, naslov bivališča, davčna številka, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (pogodba ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki so hranjeni v računalnikih in omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam