Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MESARIJA MLINARIČ, D.O.O., LESCE
Sedež ali naslov: ŽELEZNIŠKA ULICA 1
Poštna številka: 4248
Kraj: LESCE
Matična številka: 5841259000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O DOLŽNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki o dolžnikih se vodijo na podlagi Zakona o izvršilnem postopku za namen izvršb.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki, kateri po Zakonu o izvršilnem postopku odgovarjajo kot fizične osebe z osebnim premoženjem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršilni postopek.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP 1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, podatki o premičninah, nepremičninah, številka osebnega računa, podatki o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Sodišče, izvršitelj, banka, zemljiška knjiga, ZZZS, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le za to pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 18.12.2006 izdalo poslovodstvo Mesarije Mlinarič, d.o.o., Lesce.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Mesariji Mlinarič, d.o.o., Lesce, ter družinski člani, za katere zaposleni uveljavljajo pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja in olajšav za dohodnino. Kandidati za razpisana prosta delovna mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o zaposlenih trajno, podatki o kandidatih za zaposlitev za čas od začetka razpisa do izbire kandidata.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. in 32.člena ZVOP 1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, zdravstveno stanje, št. osebnega računa, plače, krediti, sodne prepovedi, zavarovanja, preživnine, olajšave za dohodnino.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa, in v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, je izven delovnega časa v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le za to pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 18.12.2006 izdalo poslovodstvo Mesarije Mlinarič, d.o.o., Lesce.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV DOBAVITELJEV, KI NISO PRAVNE OSEBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na osebni privolitvi posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji, ki niso pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nakup in plačilo materiala.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30.in 32. člena ZVOP 1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, številka osebnega računa, dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, je izven delovnega časa v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le za to pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 18.12.2006 izdalo poslovodstvo Mesarije Mlinarič, d.o.o., Lesce.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam