Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GABIK D.O.O.
Sedež ali naslov: KOROŠKA ULICA 2
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1941526000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev;

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje, za potrebe izvajanja dejavnosti;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kupca oziroma dobavitelja, naslov kupca oziroma dobavitelja, davčna številka, matična številka, številka poslovnega računa, telefonska številka;
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom, rezen knjigovodskemu servisu TALABER d.o.o., na podlagi sklenjene pogodbe o vodenju poslovnih knjig;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 1.10.2006;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam