Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: T-GLAVAN, PROIZVODNJA, PREDELAVA IN CESTNI TRANSPORT, D.O.O.
Sedež ali naslov: SENOŽETI 14, SPODNJA BESNICA
Poštna številka: 4201
Kraj: ZGORNJA BESNICA
Matična številka: 2042231000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemnik pravic najemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obračuna najemnin.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki posameznika se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, vrsta sklenjene pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: T-GLAVAN D.O.O., DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnem računalniku - dostop omogočen z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe s študentskim servisom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, številka študentske izkaznice
 • Uporabniki zbirke: Pravna oseba in na podlagi posebne zahteve drugi uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari. Dostop do padatkov ima direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam