Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BITEKS TEHNOLOŠKE, EKONOMSKE IN ORGANIZACIJSKE STORITVE D.O.O. LJUBLJANA
Sedež ali naslov: KAJUHOVA ULICA 006
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5503787000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04), 2 odstavek 10. člena
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji in pogodbeni sodelavci s katerimi sodeluje družba
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo honorarja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., status (zaposlena oz. samozaposlena oseba, brezposelna oseba, drugi status), višina honorarja, številka osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BITEKS d.o.o., Kajuhova 6, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom. Zbirka se nahaja v prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje naročniškega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: šifra, ime in priimek, naslov, elektronska pošta, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BITEKS d.o.o., Kajuhova 6, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom. Zbirka se nahaja v prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca donatorjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: donatorji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpis donatorjev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BITEKS d.o.o., Kajuhova 6, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04) – davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom. Zbirka se nahaja v prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca uporabnikov spletnih portalov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki portala
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (opcijsko), elektronska pošta, naslov (opcijsko)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BITEKS d.o.o., Kajuhova 6, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04) – davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom. Zbirka se nahaja v prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam