Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Boris Korošak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KBN-KOROŠAK BORIS S.P.
Sedež ali naslov: Prešernova 4b
Poštna številka: 1240
Kraj: Kamnik
Matična številka: 1346547000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca skleniteljev zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sklenitelji zavarovanja pri pogodbenih zavarovalnicah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene sklepanja zavarovalnih pogodb, obdelave zavarovalnih primerov, t.j. za namene izpolnitve zavarovalnih storitev s strani zavarovalnice (Izplačilo zavarovalnin in odškodnin) in podrejeno za namene izplačevanja provizij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - številka ponudbe/pogodbe, - podatki o zavarovalcu (ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, državljanstvo, poklic, naziv, zaposlitev, spol, - številka ponudbe/pogodbe, - podatki o zavarovalcu (ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, državljanstvo, poklic, naziv, zaposlitev, spol, telefonska številka, številka TRR), - celotna dokumentacija, ki se tiče zavarovalnih primerov, - zdravstvena dokumentacija, in podatki iz osebnih dokumentov (kopije vozniških, prometnih in drugih dovoljenj) – po potrebi v zvezi z zavarovalnimi primeri. .
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposleni, - osebe, ki so pooblaščene za uveljavljanje pravnih interesov strank (odvetniki),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško ter ročno. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah po datumih sklenitve zavarovalnih pogodb ter zavarovalnih primerov, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do teh podatkov imajo le delavci, ki uporabljajo osebne podatke. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z dvonivojskim sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov datotečnega sistema in podatkovnega skladišča. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov ali spremenjeni in kdo je to storil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o pogodbenih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne osebe za katere KBN-KOROŠAK BORIS s.p., opravlja delo po sklenjeni pogodbi o sodelovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o delu, za izplačilo provizij, za statistična raziskovanja, druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv družbe (zavarovalnice), naslov, matična št., davčna št., zastopnik družbe, datum sklenitve pogodbenega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni zaposleni, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do teh podatkov imajo le delavci, ki uporabljajo osebne podatke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam