Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MRAK JOŽE s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZIDARSTVO MRAK JOŽE S.P.
Sedež ali naslov: Studenčice 42
Poštna številka: 1215
Kraj: Medvode
Matična številka: 5163351000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank, ki so fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o poslovnem sodelovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke- fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izstavitev računa za izvedeno storitev ali nakup blaga in v promocijske namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov: ulica, hišna številka, kraj in poštna številka, telefonska številka, e- pošta
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja ZIDARSTVO MRAK JOŽE s.p. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam