Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PRIMOŽ NEMEC S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGM NEMEC PRIMOŽ NEMEC S.P.
Sedež ali naslov: SEDRAŽ 3
Poštna številka: 3270
Kraj: LAŠKO
Matična številka: 5071049000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): OPRAVLJANJE ZAKONITE DEJAVNOSTI PODJETNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE - NAROČNIKI IN UPORABNIKI STORITEV PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OPRVLJANJE ZAKONIT DEJAVNSOTI PODJETNIKA - POŠILJANJE PONUDB, IZDELAVA PREDRAČUNOV, ORAČUNOV IN RAČUNOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, TELEFONSKA IN FAX ŠTEVILKA, ELEKRONSKI NASLOV, BANKA IN TRR
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI SO LAHKO LE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE, KI SO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENE Z ZAKONOM, PISNO ZAHTEVO ALI PRIVOLITVIJO POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO ALI POGODBENO RAZMERJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE VARUJEJO PO PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV PRI PODJETNIKU; PODATKI SO V POSLOVNI DOKUMENTCIJI, KI JE V ZAKLENJENIH OMARAH, DOSTOP PA IMAJO DELAVCI, KI OBDELUJEJO OSEBNE PODATKE; PODATKI SO TUDI V RAČUNALNIŠKI BAZI, IZDELUJE SE ZAŠČITA PODATKOV IN PREVERJA PRISOTNOST VIRUSOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NIMAMO POVEZNAIH ZBIRK PODATKOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV IN POGODBENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU IN FIZIČNE OSEBE, KI NA PODLAGI POGODB OPRAVLJAJO DELO V PODJETJU OBČASNO.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE EVIDENC NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI, UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN OBLIGACIJSKEGA ZAKONA, DOHODNINSKI PODATKI, STATISTIČNA POROČILA IPD. KAR IZHAJA IZ ZAKONSKIH PODLAG
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O DELAVCU: IME IN PRIIMEK, NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, OBČINA, KS, DRŽAVA, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, DRŽAVA IN DRŽAVLJANSTVO, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠT. ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, IZOBRAZBA, INVALIDNOST IN UPOKOJITEV, DOPOLNILNO DELO IN PODATKI O DRUGEM DELODAJALCU, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ELEKRONSKI NASLOV; PODATKI O DELOVNEM DOVOLJENJU TUJCA: VRSTA IN ŠT. DELOVNEGA DOVOLJENJA, DATUM IZDAJE IN POTEKA TER ORGAN IZDAJE; PODATKI O POGODBI O ZAPOSLITVI: DATUM SKLENITVE IN PRENEHANJA, NASTOP DELA, VSTA POGODBE, RAZLOG SKLENITVE ZA DOLOČEN ČAS, POKLIC, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, NAZIV DELOVNEGA MESTA, PLAČA, TARIFNI RAZRED, ZAVAROVALNA DOBA, KONKURENČNA KLAVZULA, TRR, RAZLOG IN NAČIN PRENEHANJA, PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH, ČE SO ZAVROVANI PO DELAVCU: IME IN PRIIMEK, ROJSTNI PODATEK, EMŠO; PODATKI O PODJEMNI POGODBI: IME IN PRIIMEK, NASLOV, OBČINA, DRŽAVA, KS, DAVČNI URAD, TRR, TELEFONSKA ŠTEVILKA, DATUM SKLENITVE IN PRENEHANJA, VRSTA DELA, PLAČILO, E-NASLOV,
 • Uporabniki zbirke: UPORANIKI SO LAHKO LE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE, KI SO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENE Z ZAKONOM, NPR. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, PIZ, DURS, INŠPEKCIJE IPD., NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO ALI V POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE VARUJEJO PO PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV PRI PODJETNIKU; PODATKI SO V POSLOVNI DOKUMENTACIJI, KI JE V ZAKLENJENIH OMARAH, DOSTOP PA IMAJO DELAVCI, KI OBDELUJEJO OSEBNE PODATKE; RAČUNALNIŠKO SE IZDELUJE ZAŠČITA PODATKOV IN PREVERJA PRISOTNOST VIRUSOV;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NIMAMO POVEZNIH ZBIRK PODATKOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. VIDEO NADZOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI , KI SO ZAPOSLENI V GOSTINSKI ENOTI IN OSEBE, KI IZ POSLOVNIH (POGODBENIH) RAZLOGOV VSTOPAJO V VAROVANE PROSTORE (DOSTAVA SUROVIN, PIJAČE, NADZOR IPD. )
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAAVAROVANJE PREMOŽENJA PODJETNIKA IN VARNOSTI LJUDI TER ZAGOTALJANJE NADZORA VSTOPA IN IZSTOPA V PROSOR
 • Rok hrambe (neobvezno): NAJVEČ ENO LETO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: POSNETE POSMEZNIKA (SLIKA), DATUM IN ČAS VSTOPA IN IZSTOPA V PROSTOR
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI SO LAHKO LE PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE, KI SO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENE Z ZAKONOM, PISNO ZAHTEVO ALI PRIVOLITVIJO POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PO PRAVILNIKU O POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEO NADZORA; PODATKI SE HRANIJO V NADSTROPJU NAD GOSTINSKO ENOTO. PROSTOR SE ZAKLEPA IN S TEM ONEMOGOČA DOSTOP NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NIMAMO POVEZANIH ZBIRK PODATKOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam