Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: S.E.P. RAKUŠA D.O.O.
Sedež ali naslov: Stročja vas 2 c
Poštna številka: 9240
Kraj: Ljutomer
Matična številka: 2025604000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi. STranke in naročniki storitev. Poslovni partnerji. Drugi obiskovalci upravnih in poslovnih prostorov družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne sopnje varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis, datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z videonadzorom.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih MNZ RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi S.E.P. Rakuša d.o.o. ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVOP Ur.L.RS št. 86/2004. V poslovnih prostorih so nameščene alarmne proti vlomne in proti požarne naprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA STRANK IN NAROČNIKOV STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Civilne osebe kot naročniki storitev ali kupci materiala.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Realizacija naročil in dogovorjenih poslov za posamezne stranke, koordinacija časovnih rokov in izvedbe naročil s strankami, izstavitve računov za opravljene storive, usklajevenje rokovnih in tehničnih posebnosti pri izvedbi naročil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, številka telefonov, elektronski naslovi.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz te zbirke se ne posredujejo drugim uporabnikom razen v spornih primerih pooblaščenem odvetniku, detektivu, sodnemu izvedencu, prisojnemu sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z dočili Pravilnka o vodenju ter postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podakov v družbi S.E.P. d.o.o., ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVOP Ur.L.RS 86;2004. V poslovnih prostorih so nameščene alarmne proti vlomne in proti požarne naprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam