Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: M.P.S. D.O.O.
Sedež ali naslov: Pungrt 28
Poštna številka: 1275
Kraj: Šmartno pri Litiji
Matična številka: 2146649000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci izdelkov in naročniki storitev podjetja, dobavitelji podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev obveznosti kupcev in naročnikov storitev, za izstavitev računov, za izpolnitev obveznosti do dobaviteljev, za evidentiranje prometa po partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv podjetja ali samostojnega podjetnika, naslov fizične osebe, naslov sedeža podjetja, matična številka, ID za DDV ali davčna številka, številka transakcijskega računa, številka osebnega računa, telefonska številka, številka faksa, e-pošta, naslov za dostavo naročil.
 • Uporabniki zbirke: DURS, banka, Pimos d.o.o. za potrebe vodenja poslovnih knjig, M.P.S. d.o.o. za potrebe izpolnjevanja obveznosti do naročnikov storitev in dobaviteljev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetja. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so varovani z dostopnim geslom. Računalnik se izven delovnega časa izklopi. Fizično se zbirke osebnih podatkov shranjujejo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru družbe pooblaščene za vodenje poslovnih knjig. Podatki shranjeni na računalniku so varovani z dostopnim geslom. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je nedostopen nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca. Zagotavljanje statističnega spremljanja za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, izobrazba, poklic, trajanje delovne dobe, delovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja, ocena zdravstvenega stanja.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, Republiški inšpektorat za delo in delodajalec podjetje M.P.S. d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so shranjene v poslovnem prostoru na sedežu podjetja. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je nedostopen nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju M.P.S. d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo osebnih prejemkov, za potrebe vodenja poslovnih knjig in za sestavo davčne napovedi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, EMŠO, število opravljeni delovnih ur, skupno število let delovne dobe drugje in pri delodajalcu, številka osebnega računa, število vzdrževanih družinskih članov.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, AJPES, SPIZ, banka, PIMOS d.o.o. za izvajanje računodskih in knjigovodskih storitev in druge osebe, ki imajo za vpogled in uporabo osebnih podatkov ustrezno podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetja. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so varovani z dostopnim geslom. Računalnik se izven delovnega časa izklopi. Fizično se zbirke osebnih podatkov shranjujejo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru družbe pooblaščene za vodenje poslovnih knjig. Podatki shranjeni na računalniku so varovani z dostopnim geslom. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je nedostopen nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pogodbenih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja ali samostojnega podjetnika, naslov sedeža podjetja ali s.p., ID za DDV ali davčna številka, številka pogodbe, vrsta opravljanja storitve, rok veljavnosti pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: M.P.S. d.o.o., pogodbene stranke in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetja. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so varovani z dostopnim geslom. Računalnik se izven delovnega časa izklopi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam