Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Bojan Uršič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BOJAN URŠIČ S.P.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 45
Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Matična številka: 1069675000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov storitev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev podjetnika, dobavitelji podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev obveznosti do naročnikov in pogodbenih obveznosti, za izstavitev računov, za izpolnitev obveznosti do dobaviteljev, za evidentiranje prometa po partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv podjetja ali samostojnega podjetnika, naslov, matična številka, ID za DDV ali davčna številka, številka transakcijskega računa, številka osebnega računa, telefonska številka, številka faksa, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: DURS, nosilec-samostojni podjetnik, PIMOS d.o.o. za potrebe vodenja poslovnih knjig.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v poslovnem prostoru samostojnega podjetnika, ki se izven delovnega časa zaklepa. Zbirke osebnih podatkov se fizično shranjujejo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru družbe pooblaščene za vodenje poslovnih knjig. Podatki shranjeni na računalniku so varovani z dostopnim geslom. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je nedostopen nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam