Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERRA LEASING D.O.O.
Sedež ali naslov: Tomšičeva ulica 3
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1447432000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju INTERRA LEASING d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic posameznika, drugi uradni nameni.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju delovnega razmerja, oz. kot določa zakon
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahajajo osebni podatki o zaposlenih je zaklenjen tudi med delovnim časom. Vsi osebni podatki so v tem prostoru zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari, do katere imajo dostop samo pooblaščeni delavci kadrovske službe. Do osebnih podatkov, ki so vnešeni v računalniški program, dostopajo samo pooblaščeni delavci kadrovske službe. Program je varovan z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, pisna ali ustna pogodba o določenem pogodbenem poslovnem razmerju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi poslovni partnerji, ki vstopajo v katerakoli poslovna razmerja z družbo INTERRA LEASING d.o.o. na vseh področjih dejavnosti;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja pogajanj, z namenom sklepanja in realizacije pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z določili zakona toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, davčna številka, enotna matična številka, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, osebni dokument (vrsta, številka, datum izdaje), elektronski naslov, telefonska številka, številka bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se nahajajo v papirni obliki se shranjujejo pri pooblaščenih delavcih družbe, ki so zadolženi za realizacijo določenih poslovnih razmerij, in sicer v predalih in omarah, ki se zaklepajo in arhivu, ki se prav tako zaklepa. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, poslovni prostori v katerih se nahajajo podatki so v primeru odsotnosti pooblaščene osebe zaklenjeni. Vstop v poslovno stavbo pa je varovan z video nadzorom. Do osebnih podatkov, ki so vnešeni v računalniški program, dostopajo samo pooblaščeni delavci družbe. Program je varovan z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam