Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GALAS, SREDIŠČE ZA SVETOVANJE, OBLIKOVANJE, PROJEKTIRANJE IN STORITVENE DEJAVNOSTI, D.O.O.
Sedež ali naslov: PODVINE 036
Poštna številka: 1410
Kraj: ZAGORJE OB SAVI
Matična številka: 2119919000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za poslovanje družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv družbe, s.p., itd., naslov opravljanja dejavnosti, davčna številka, matična številka, telefonska številka, številka faksa, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci GalaS d.o.o. Na podalgi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podalgo v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v prostorih družbe, v zaklenjeni omari. Računalniški sistem na katerem se hrani zbirka osebnih podatkov je varovan z gesli. Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe GalaS d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o udeležencih izobraževanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so bile prisotne na izobraževanjih in se jim izda potrdilo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje baze podatkov o udeležencih izobraževanj in izdaja potrdila o udeležbi na izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek udeleženca izobraževanj, datum rojstva, naziv delodajalca, kjer je oseba zaposlena, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci GalaS d.o.o. in drugi uporabniki v skladu ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v prostorih družbe, v zaklenjeni omari. Računalniški sistem na katerem se hrani zbirka osebnih podatkov je varovan z geslom. Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GalaS d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o študentskih napotnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki delajo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo študentom za opravljeno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena in zbiranja podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta, naslov, datum rojstva, št. osebnega računa, izobraževalna ustanova, čas opravljanja dela, št. opravljenih ur, urna postavka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci GalaS d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v prostorih družbe, v zaklenjeni omari. Računalniški sistem na katerem se hrani zbirka osebnih podatkov je varovan z geslom. Zavoravanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GalaS d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam