Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA LUKA D.O.O.
Sedež ali naslov: Savska cesta 10
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5362407000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Agenciji Luka d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična poročila v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, delovni čas, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba, zaposlitev za določen/nedoločen čas, letni dopust, številka TRR in naziv banke, bruto plača, dodatki in odtegljaji, krediti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest, državne službe v skladu z zakonom in pooblastili
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci podjetja. Podatki v elektronski obliki so varovani z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Agencija Luka d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična poročila v skladu z zakonom in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba, zaposlitev za določen/nedoločen čas, letni dopust , invalid ali upokojenec, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest, državne službe v skladu z zakonom in pooblastili
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci podjetja. Podatki v elektronski obliki so varovani z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca potnikov v sistemu Alotman

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potniki Agencija Luka d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje potnikov o morebitnih spremembah terminov ali aranžmajev, evidenca plačil, hitrejše zajemanje podatkov pri naslednjih obiskih v agenciji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek , naslov, datum rojstva, spol, naziv (gospod, gospa, otrok), telefonska številka, številka osebnega dokumenta ali potnega lista (če je za izvedbo potovanja potrebna) ter podatki, ki so potrebni za izvedbo samega potovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo na elektronskem mediju in so varovani z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam