Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE
Sedež ali naslov: KOPALIŠKO NABREŽJE 005
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5299110000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Register verificiranih športnikov Jadralne zveze Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilinik o registracijah in prestopih tekmovalcev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Športniki in verificirani tekmovalci Jadralne zveze Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence verificiranih športnikov Jadralne zveze Slovenije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Številka kartice zdravstvenega zavarovanja, Enotna matična številka, Spol, Datum rojstva, Pošta in kraj rojstva (ter država, če ni kraj v Sloveniji), Državljanstvo, Naslov bivališča, Tel.št., Pošta in kraj bivališča, Članstvo v društvu, Elektronska pošta (e-mail naslov), Končana stopnja izobrazbe (I, II, III ...), Poklic, Podatki o šolanju (katero šolo obiskuje tekmovalec), Trener športnika
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo Jadralne zveze Slovenije, pooblaščenci klubov, članov Jadralne zveze Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni na osebnih računalnikih, ozirom serverjih, dostop do podatkov je zaščiten z geslom do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe in sicer predsednik in generalni sekretar. V posebnih primerih lahko predsednik zveze pooblasti tudi dodatne osebe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Register jadrnic odprtih razredov Regatno potovalnih jadrnic pri JZS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki jadrnic, katerim je bila izdana nacionalna oznaka v Sloveniji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje registra jadrnic registriranih pri JZS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime jadrnice, registrska številka, številka na jadru (z nacionalno oznako), tip jadrnice, parametri za izračun količnika K, razvrstitev v razred, ime in naslov lastnika ali kontaktne osebe
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo Jadralne zveze Slovenije, člani Sveta za potovalne jadrnice pri JZS, pooblaščenci klubov, članov Jadralne zveze Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni na osebnih računalnikih, ozirom serverjih, dostop do podatkov je zaščiten z geslom do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe in sicer predsednik in generalni sekretar, v posebnih primerih, lahko predsednik pooblasti tudi dodatne osebe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam