Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Janez Močilnikar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MONTAŽE JANEZ MOČILNIKAR S.P.
Sedež ali naslov: Pot v Smrečje 4
Poštna številka: 1231
Kraj: Ljubljana-Črnuče
Matična številka: 1447700000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje dejavnosti, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe v podjetju v okviru delovnega procesa - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in pogodbo sklenjeno s pogodbenim obdelovalcem v skladu z 11. členom ZVOP-1. Nosilci osebnih podatkov se v pisni obliki hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam