Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LABOS TRGOVINA S KOVINAMI, PROIZVODNJA. GRADBENIŠTVO, DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI IN STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA POHORSKEGA BATALJONA 014
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5821096000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dobaviteljev in kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004), 72. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji in kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje ter sledenje dobaviteljev in kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja sodelovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek oz. naziv, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Labos d.o.o. - Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v poslovnih prostorih podjetja Labos d.o.o.. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je možen samo z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam