Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MARTIS D.O.O.
Sedež ali naslov: Kidričeva ulica 12
Poštna številka: 2342
Kraj: ruše
Matična številka: 1785117000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev podjetja Martis d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev kupcev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja Martis ter prejemniki katalogov in ostalih tiskovin podjetja Martis d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje, za izvajanje določenih tržnih analiz, statistična obdelava nakupov, pošiljanje ponudb in ostalega reklamnega gradiva, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ali do izpolnitve pogodbene obveze oz. do preklica osebne privolitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kupca, naslov prebivališča in telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov in ostala računalniška oprema , ki je namenjena obdelavi le-teh, se izven delovnega časa zaklepajo. Prav tako se zaklepajo tusi zmeraj, kadar v poslovnih prostorih ni nikogar od zaposlenih. Prav tako je poskrbljeno še za zunanje dodatno varovanje celotne stavbe z najeto varnostno službo. Sama zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu MIPS-komercialno poslovanje je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in prepoznavanje uporabnikov teh podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastila odgovorna oseba podjetja in so navedene v seznamu (priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam