Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AKRO-IN. D.O.O.
Sedež ali naslov: Ankaranska cesta 5c
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 5486530000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Naročilo, sklenitev pogodbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podale naročilo oz. sklenile pogodbo v zvezi s tem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe komunikacije glede izvrševanja naročil ter obračuna le-teh.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka pogodbenega razmerja , razen če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka – mobilni ali stacionarni, davčna številka, naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v mapi ali registratorju, ki se nanaša na posamezno stranko oz skupino strank. Dokler je spis v obdelavi se hrani v pisarni družbe, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni, ki neposredno urejajo zadeve s temi strankami. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računalniku, dostop do katerega je možen preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): poslovno sodelovanje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebni podatki se nanašajo na zasebnike ali zastopnike oz. delavcev pravnih oseb, s katerimi družba poslovno sodeluje (glede dobave materiala ali opravljanja storitev)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovnega sodelovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka poslovnega sodelovanja, razen če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, številka TRR, zaposlitev,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v mapi ali registratorju, ki se nanaša na posameznega poslovnega partnerja oz. skupino le-teh. V času obdelave se te hrani v pisarni družbe, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni, ki neposredno urejajo zadeve s temi poslovnimi partnerji. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računalniku, dostop je možen preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam