Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DETEKTIV LUDVIK RITUPER
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Jakobovo naselje 23, 9000 Murska Sobota
Naziv ali firma: DETEKTIV LUDVIK RITUPER
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. pogodb o oravljanju detektivske dejavnosti, zbranih informacijah-poročila, naznanitev kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik storitve, oseba o kateri se zbirajo podatki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje detektivske dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi(ime,priimek, naslov fizične ali pravne osebe), podatki o zaposlitvi in poklicu, podatki o prevoznem sredstvu, podatki o nepremičnini, zrakopluvu, plovilu, podatki o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb, evidenca o vročanju.
 • Uporabniki zbirke: naročniki in odredbo dajalci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor se zaklepa in je zbirka podatkov hranjena v ognja varni železni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi podatki iz uradnih evidenc ter javnimi knjgami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca pogodb o naročilu , evidenca zbranih informacij-poročil, evidenca naznanjenih kaznivih dejanj, evidenca vročanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik storitve; osebao kateri se zbirajo podatki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje detektivske dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o fizični in pravni osebi (ime, priimek, naslov, rojstne podatke, dav.številka , firma), podatki o zaposlitvi in poklicu, podatki o lastništvu nepremičnin, zrakoplovu, plovilu, motornih vozil, podatki o uspešnosti in pravni sposobnosti .
 • Uporabniki zbirke: Naročnik oz. odredbo dajalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokomentacija se hrani v ognje varni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pogodbo naročilu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: podatki o naročniku, podatki o pooblastilu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje detektivske dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijski podatki, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Naročnik oz. odredbo dajalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ognje varni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca vročanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naslovnika in pošiljatelja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vročanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijski podatki, ter o bivališču
 • Uporabniki zbirke: odredbo dajalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v ognja varni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca zbranih informacij -poročil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: podatke o posamezniku, pravni osebi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za detektivsko dejavnost
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijski podatki in bivališče
 • Uporabniki zbirke: naročnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ognje varni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. evidenca naznanjenih KD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: podatke o naznanitvi kd,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za naznanitev kd
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijske podatke
 • Uporabniki zbirke: organi pregona
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ognje varni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam