Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WEBASTO PRODUKT-AVTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta v Gorice 34
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 0005359236
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POSLOVNIH PARTNERJEV IN DRUGIH POGODBENIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenjene pogodbe s strankami
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji proizvodov in storitev, pogodbeni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe trženja-nabava, prodaja, vgradnja, servis, za potrebe izvajanja sklenjenih pogodb s partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov telefonska številka, GSM številka, številka TRR, ime banke, pri kateri ima oseba odprt TRR, naziv delovnega mesta, znamka in registrska številka motornega vozila.
 • Uporabniki zbirke: zaposleni, uporabniki na podlagi zakona
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo osebni podatki, je izven delovnega časa zaklenjen.Podatki iz ročnih evidenco so zaklenjeni v omarah in v zaklenjenem prostoru izven delovnega časa. Podatkovni nosilci( diskete,CD..) so izven delovnega časa zaklenjeni v predalih in v zaklenjenih prostorih. Poslovni objekt je varovan z alarmnim sistemom in videonadzorom. Podatki v računalniškem sistemu so dostopni le preko identifikacije z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke osebnih podatkov niso povezane z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA POSNETKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o uvedbi videonadzora v Webasto d.o.o.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, najemniki prostorov, poslovni partnerji, obiskovalci bifeja v poslovni stavbi in druge stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namene varovanja zaposlenih, najemnkov prostorov, poslovnega objekta in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek fizičnih oseb in njihovih prevoznih sredstev
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščena odgovorna oseba za upravljanje z videonadzornim sistemom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nepooblaščenim osebam dostop do videonadzornega sistema ni dovoljen. Prostor, kjer se nahaja videonadzorni sistem, je izven delovnega časa zaklenjen, poslovna stavba je varovana z alarmom. Nosilci posnetkov so zaklenjeni v predalu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke osebnih podatkov niso povezane z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam