Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Gabrijela Stritar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GABI KOZMETIČNI SALON, GABRIJELA STRITAR S.P.
Sedež ali naslov: Cesta Komandanta Staneta 5
Poštna številka: 1270
Kraj: Litija
Matična številka: 1891189000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov storitev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev samostojne podjetnice in dobavitelji samostojni podjetnici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izstavitve računov, izvedbe storitev, za evidentiranje prometa po partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, naslov, telefonska številka. Naziv podjetja dobavitelja, naslov sedeža podjetja, ID za DDV ali davčna številka, telefonska številka, številka faksa, e-pošta, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: DURS, nosilec-samostojna podjetnica, PIMOS d.o.o. za namene vodenja poslovnih knjig.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru pooblaščene družbe za vodenje poslovnih knjig. Podatki hranjeni na računalniku so zaščiteni z dostopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam