Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Mitja Dolinšek
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VARSTVO IN POŽARNA VARNOST, MITJA DOLINŠEK S.P.
Sedež ali naslov: Perovo 26
Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Matična številka: 5711795000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank udeleženk izobraževanj po pogodbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanj iz varstva pri delu in požarne varnosti po pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti po pogodbi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, poklic, davčna številka, EMŠO, matična številka, telefonska številka, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Pogodbene stranke in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu-inšpekcijske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se nahajajo in hranijo v poslovnem prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen. Podatki hranjeni na računalniku so zaščiteni z dostopnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji samostojnemu podjetniku
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja ali samostojnega podjetnika, ID za DDV oz. davčna številka, naslov sedeža podjetja ali s.p., številka transakcijskega računa, telefonska številka, številka faksa, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se nahajajo in hranijo v poslovnem prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen. Podatki na računalniku so zaščiteni z dostopnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam