Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): STANKO ADAMIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZIDARSTVO DUHAN, STANKO ADAMIČ S.P.
Sedež ali naslov: OSKORŠNICA 10
Poštna številka: 8333
Kraj: SEMIČ
Matična številka: 1310496000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH FIZIČNIH OSEBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi koristniki naših storitev in kupci, ki so fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izdajanje računov in predračunov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka), davčna ali identifikacijska številka, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik oz. oseba, ki je za to pooblaščena; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ukrepi varovanja so zapisani v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Podatki so shranjeni na računalniški opremi, ki se nahaja v zaklenjeni omari, dostop do programske opreme pa je varovan z geslom. Del evidenc v papirni obliki je shranjen v omari na sedežu s.p., del pa v zasebnem stanovanju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam