Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Cilka Škof
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽNA SLUŽBA, CILKA ŠKOF, DIPL. MED. SESTRA
Sedež ali naslov: Briše 1
Poštna številka: 1355
Kraj: 1355 Polhov Gradec
Matična številka: 2242168000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Patronažni karton družine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne službe na območju po pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje patronažnega varstva, kontiuniteta zdravstvene vzgoje, uveljavljanje pravic iz obveznega zdr. zavarovanja iz patrovnažnega zdr. varstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imena in priimki družinskih članov, rojstni podatki, naslov, socialni status, podatki o zdravstvenem stanju, o postopkih patronažne zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: Cilka Škof, Patronažna služba. ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege, Min.za zdravje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjen prostor, geslo za vstop v računalnik, ognjevarne kartotečne omarice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): S podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdr. zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam