Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEOSET, ZASTOPSTVO, TRGOVINA, SERVIS, D.O.O.
Sedež ali naslov: BELEHARJEVA CESTA 001
Poštna številka: 4208
Kraj: ŠENČUR
Matična številka: 5886821000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - ZAKON O VARSTVU OS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju GEOSET, d.o.o., Beleharjeva 001, 4208 ŠENČUR.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, EMŠO, DŠ, davčna izpostava, kraj, občina, država rojstva in državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, šolska izobrazba, datum končanega šolanja, strokovna izobrazba, delovno mesto, zaposlitev za določen in nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, šifra dejavnosti delodajalca, številka osebnega bančnega računa in naziv banke, kjer je odprt osebni račun, letni dopust.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro v pisarni direktorja podjetja. Dostop v bazo podatkov, shranjenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. marca 2007 izdalo podjetje GEOSET, d.o.o., Beleharjeva 001, 4208 ŠENČUR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARSTVU OS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju GEOSET, d.o.o., Beleharjeva 001, 4208 ŠENČUR.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, naslov, DŠ, rezident RS, podatki o izplačanih dohodkih, datum izplačila, številka osebnega bančnega računa, podatki o bruto plači delavca, dodatki za prehrano in prevoz, odtegljaji, prispevki za socialno varnost delojemalca, izračun davčnega odtegljaja, prispevki delodajalcev za socialno varnost, podatki o neto plači delavca, podatki o izplačilu, mesečni plačilni list, podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, podatki o dopustu, dodatek na delovno dobo, delovna uspešnost, zahtevnost dela, nadurno delo, letne evidence dohodkov, kreditov in ostalih odbitkov.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Davčna uprava Republike Slovenije Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro v pisarni direktorja podjetja. Dostop v bazo podatkov, shranjenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. marca 2007 izdalo podjetje GEOSET, d.o.o., Beleharjeva 001, 4208 ŠENČUR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004 z dne 5.8.2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji s katerimi podjetje sodeluje, fizične osebe, ki ob naročilu posredujejo tudi svoje osebne podatke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o poslovnem sodelovanju, za izstavljanje računov, za plačevanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv, ime in priimek, naslov, poštna številka, pošta, matična številka, telefon, telefaks, kontaktna oseba, davčni zavezanec.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. na podlagi izrecne zahteve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro v pisarni direktorja podjetja. Dostop v bazo podatkov, shranjenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. marca 2007 izdalo podjetje GEOSET, d.o.o., Beleharjeva 001, 4208 ŠENČUR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam