Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALIBI HOTELI D.O.O.
Sedež ali naslov: Cankarjevo nabrežje 27
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2162229000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Knjiga gostov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: gosti hotela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje hotelskih storitev in namestitev
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni datum in kraj, naslov: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka in država, državljanstvo, številka, vrsta in kraj izdaje osebnega dokumenta, datum in čas prihoda ter odhoda, številka sobe, namen namestitve
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe ALIBI HOTELI d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v ustrezno zaščiteni omari v pisarni strokovnega delavca ali v arhivu družbe in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca receptorjev - baza študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti - receptorji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti študentov - receptorji
 • Rok hrambe (neobvezno): do zaključka statusa študenta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), telefonska številka, davčna številka, transakcijski račun, banka pri kateri je odprt račun, predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe ALIBI HOTELI d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, poslovni partnerji in zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje gostov, zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika oz. glas) brez generalij
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe ALIBI HOTELI d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v ustrezno zaščiteni omari v pisarni strokovnega delavca ali v arhivu družbe in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam