Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): GORAN STAMENOV
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FILIPS, GORAN STAMENOV S.P.
Sedež ali naslov: BUKOVČEVA 37
Poštna številka: 1230
Kraj: DOMŽALE
Matična številka: 3140890000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju delovnega razmerj
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,EMŠO,kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče,poklic, šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto, delovni čas, oblika delovnega razmerja, datum sklenitve/prenehanja delovnega razmerja, zavarovalna doba, bruti in neto osebni dohodek, razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Filips, Goran Stamenov s.p. Katja Podbrežnik (zaposlena na delovnem mestu finančnik/administrator)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 7.3.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih pšodatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam