Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ACNIELSEN RAZISKOVALNA DRUŽBA D.O.O.
Sedež ali naslov: Ljubljana, Cesta na Brdo 10 a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5859867000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. BAZA ELEKTRONSKIH NASLOVOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Posameznikova osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Splošna populacija Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev kontakta z osebami za sodelovanje pri e-raziskavah in pošiljanje elektronskih anket za izpolnjevanje na njihov elektronski naslov
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokler se oseba ne javi na naš e-mail, da ne želi več sodelovati v naših e-raziskavah
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, starost, naslov, kraj, izobrazba, poklic, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: ACNielsen raziskovalna družba d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki na trdem disku računalnika. Dostop do računalnika je mogoč le z dostopom do prostora, v katerem se računalnik nahaja. To je mogoče le pooblaščenim oz. pristojnim osebam, zaposlenim pri upravljavcu podatkov. Prostori so redno zaklenjeni. Dostop do samih podatkov v elektronski obliki pa je mogoč s posebnim uporabniškim imenom in geslom, ki ga poznajo le za to pristojne osebe, zaposlene pri upravljavcu. Podatki, ki se hranijo v materialni obliki na posebnih obrazcih pa se nahajajo v posebnem prostoru, v katerega je mogoč dostop s posebnim kodiranim ključem in le za to pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ACNielsen d.o.o, Cesta na Brdo 10a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5859867
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. BAZA KONTAKTOV ZA KVALITATIVNE RAZISKAVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Splošna populacija Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ponovna vzpostavitev kontakta z respondenti za sodelovanje pri kvalitativnih raziskavah
 • Rok hrambe (neobvezno): V elektronski obliki nima omejitve, izbroše se nemudoma ob sporočilu osebe, da ne želi več sodelovati. V materialni obliki pa obstaja 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, starost, naslov, kraj, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: ACNieslen d.o.o., Cesta na Brdo 10 a, 1000 Ljubljana, matična številka 5859867
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki na trdem disku računalnika. Dostop do računalnika je mogoč le z dostopom do poslovnega prostora, v katerem se računalnik nahaja. To je mogoče le pooblaščenim oz. pristojnim osebam, zaposlenim pri upravljavcu podatkov. Prostori so redno zaklenjeni. Dostop do samih podatkov pa je mogoč s posebnim uporabniškim imenom in geslom, ki ga poznajo le za to pristojne osebe, zaposlene pri upravljavcu. Podatki, ki se hranijo v materialni obliki na posebnih obrazcih pa se nahajajo v posebnem prostoru, v katerega je mogoč dostop s posebnim kodiranim ključem in le za to pooblaščenim osebam
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. RESPONDENTI ZABELEŽENI NA ANKETAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Splošna popuplacija Slovenije, zlasti respondenti večjih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preverjanje anketarjevega dela na način, da se določen odstotek respondentov pokliče po telefonu in vpraša nekaj splošnih vprašanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, starost, naslov, kraj, telefonska številka, izobrazba, poklic, zakonski stan, dohodek, lastništvo premičnin, sektor zaposlitve
 • Uporabniki zbirke: ACNielsen d.o.o, Cesta na Brdo 10a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5859867
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki na trdem disku računalnika. Dostop do računalnika je mogoč le z dostopom do poslovnega prostora, v katerem se računalnik nahaja. To je mogoče le pooblaščenim oz. pristojnim osebam, zaposlenim pri upravljavcu podatkov. Prostori so redno zaklenjeni. Dostop do samih podatkov pa je mogoč s posebnim uporabniškim imenom in geslom, ki ga poznajo le za to pristojne osebe, zaposlene pri upravljavcu. Podatki, ki se hranijo v materialni obliki na posebnih obrazcih pa se nahajajo v posebnem prostoru, v katerega je mogoč dostop s posebnim kodiranim ključem in le za to pooblaščenim osebam
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA AKTIVNIH ANKETARJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki projektno delajo za upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence aktivnih anketarjev zaradi nadaljnjega stika in sodelovanja pri novih projektih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ves čas anketarjevega sodelovanja z upravljavcem, po prenehanju sodelovanja nemuden izbris
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, starost, prebivališče, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: ACNielsen d.o.o, Cesta na Brdo 10a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5859867
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki na trdem disku računalnika. Dostop do računalnika je mogoč le z dostopom do poslovnega prostora, v katerem se računalnik nahaja. To je mogoče le pooblaščenim oz. pristojnim osebam, zaposlenim pri upravljavcu podatkov. Prostori so redno zaklenjeni. Dostop do samih podatkov pa je mogoč s posebnim uporabniškim imenom in geslom, ki ga poznajo le za to pristojne osebe, zaposlene pri upravljavcu. Podatki, ki se hranijo v materialni obliki na posebnih obrazcih pa se nahajajo v posebnem prostoru, v katerega je mogoč dostop s posebnim kodiranim ključem in le za to pooblaščenim osebam
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. PODATKI ZA TELEFONSKO PREVERJANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Splošna populacija Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preverjanje anketarjevega dela
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, starost, naslov, kraj, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni pri upravljavcu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v materialni obliki na posebnih obrazcih in se nahajajo v posebnem prostoru, v katerega je mogoč dostop s posebnim kodiranim ključem in le za to pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. POGODBE Z ANKETARJI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo anketiranje za upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence anketarjev za povabilo k nadaljnjem sodelovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, kraj, EMŠO, davčna številka, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni pri upravljavcu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki na trdem disku računalnika. Dostop do računalnika je mogoč le z dostopom do poslovnega prostora, v katerem se računalnik nahaja. To je mogoče le pooblaščenim oz. pristojnim osebam, zaposlenim pri upravljavcu podatkov. Prostori so redno zaklenjeni. Dostop do samih podatkov pa je mogoč s posebnim uporabniškim imenom in geslom, ki ga poznajo le za to pristojne osebe, zaposlene pri upravljavcu. Podatki (na pogodbah oz. same pogodbe), ki se hranijo v materialni obliki, pa se nahajajo v posebnem prostoru, v katerega je mogoč dostop s posebnim kodiranim ključem in le za to pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ali uradnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in posameznikova privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni v družbi (sedanji, bivši, bodoči)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za finančna poročila in za potrebe kadrovske službe
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, spol, kontaktni podatki (domači/službeni naslov, telefonska/faks številka, e-naslov), življenjepis, kvalifikacije, datum (ponovne) sklenitve delovnega razmerja, predhodna zaposlitev, ocene, strokovna področja, nadomestilo za delo in s tem povezani podatki (plača, dodatki, ugodnosti itn), povišanja in s tem povezani podatki, podatki o učinkovitosti, podatki o disciplinskih postopkih, prisotnost na delu, odsotnost z dela, starost, datum rojstva, številka bančnega računa, podatki o izobraževanju, državljanstvo, imigracijski podatki, delovno dovoljenje, vizum
 • Uporabniki zbirke: ACNielsen raziskovalna družba d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki na trdem disku računalnika. Dostop do računalnika je mogoč le z dostopom do prostora, v katerem se računalnik nahaja. To je mogoče le pooblaščenim oz. pristojnim osebam, zaposlenim pri upravljavcu podatkov. Prostori so redno zaklenjeni. Dostop do samih podatkov v elektronski obliki pa je mogoč s posebnim uporabniškim imenom in geslom, ki ga poznajo le za to pristojne osebe, zaposlene pri upravljavcu. Podatki, ki se hranijo v materialni obliki na posebnih obrazcih pa se nahajajo v posebnem prostoru, v katerega je mogoč dostop s posebnim kodiranim ključem in le za to pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ACNielsen d.o.o., Cesta na Brdo 10a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5859867
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam