Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Glinškova ploščad 6
Naziv ali firma: ADEPTIO d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2133466
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Sistem povej - medij SMS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki sistema povej.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delovanje sistema povej.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka mobilnega telefona, poštni in elektronski naslov uporabnikov, spol, preference uporabnikov glede na dejavnost, ime in priimek ter letnica rojstva uporabnikov, prejeta posredovana in poslana sporočila preko sistem povej
 • Uporabniki zbirke: Sistem povej( podjetje Adepio d.o.o. kot upravlljalec sistema povej!), delno partnerska podjetja (prejeta ter posredovana sporočila za posamezno partnersko podjetje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni na strežniku v varovanih prostorih kolokacije. Dostop do baze podatkov in do samih podatkov je mogoč le z uporabo ustreznega uporabniškega imena in gesla. Dostop do strežnika je nadzorovan in omejen na pooblaščeno osebo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam