Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MASIM D.O.O.
Sedež ali naslov: KRIŽ 237
Poštna številka: 6210
Kraj: SEŽANA
Matična številka: 5915422000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OVISKOVALCEV-GOSTOV, KI SO FIZIČNE OSEBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev-nočitve (knjiga kostov)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje knjige gostov - nočitev, ki je obvezna
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno (1) leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, državljanstvo, številka osebnega dokumenta, datum prihoda in datum odhoda gostov
 • Uporabniki zbirke: Podatki se posredujejo neomejenemu krogu uporabnikov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se hrani v zaklenjenem predalu. Zavarovanje osebnih podatkov poteka po pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri vodenju evidence obiskovalcev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: (/)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam