Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RGT D.O.O.
Sedež ali naslov: POLANA 40
Poštna številka: 9201
Kraj: PUCONCI
Matična številka: 2079755000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA STRANK IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: CIVILNE OSEBE, KOT NAROČNIKI STORITEV, CIVILNE OSEBE, KI DRUŽBI DOBAVLJAJO DOLOČENE ARTIKLE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZSTAVITEV RAČUNOV ZA OPRAVLJENE STORITVE PLAČILO RAČUNOV ZA DOBAVLJENE ARTIKLE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV PREBIVALIŠČA, ŠTEVILKA STACIONARNEGA TELEFONA, ŠTEVILKA GSM TELEFONA, ŠTEVILKA FAX POVEZAVE, ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA, DAVČNA ŠTEVILKA, ELEKTRONSKI NASLOV
 • Uporabniki zbirke: DAVČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ROTO PAVLINJEK d.o.o., GORIČKA 150, ČERNELAVCI, 9000 MURSKA SOBOTA-FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA ZBIRANJE PODATKOV ZAKONSKO, POGODBENO ALI DRUGO PRAVNO PODLAGO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV POTEKA V SKLADU Z DOLOČILI "PRAVILNIKA O VODENJU TER POSTOPKIH IN UKREPIH ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV" V DRUŽBI RGT d.o.o., Polana 40, 9201 Puconci TER OB NEPOSREDNI IN PRIMERNI UPORABI DOLOČIL "ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV" (ZVOP-1)", Uradni list Republike Slovenije št: 86/2004. v poslovnih prostorih družbe so nameščene alarmne protipožarne in protivlomne naprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam