Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FANTOM INTERNATIONAL, PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA MESTA GREVENBROICH 013
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 1518640000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so zaposlene v Fantom International.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun osebnih dohodkov in kadrovsko evidenco.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na Zakon o delovnih razmerjih oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posameznega zaposlenega. Dokler je posameznik zaposlen pri nas se njegova osebna mapa hrani v prostorih Fantom International, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na osebnem računalniku. Dostop je mogoč le preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam