Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): LAURA MOZETIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON LAURA, MOZETIČ LAURA S.P.
Sedež ali naslov: RIBIŠKA ULICA 2
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 5078868000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojni podjetnici posameznici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, Sodišča in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, ki so v papirnati obliki, se nahajajo v zakljenjeni omari. Delovni prostori, v katerih se osebni podatki nahajajo , so izven delovnega časa zakljenjeni.Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, izdanem dne 1.10.2006 s strani samostojne podjetnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam