Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ABA OPTIKA-FOTO D.O.O.
Sedež ali naslov: Gosposka ulica 27
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5036208000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih in izdanih medicinskih pripomočkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika in izročitev naročilnice za pripomoček za vid,podatki so pridobljeni tudi na osnovi 7
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Končni kupci medicinskih pripomočkov; zlasti očal in leč, lup ipd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pri dobavitelju pripomočka za vid.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kupcu:ime in priimek,datum rojstva,podatek o bivališču,podatki o medicinskem pripomočku, datum naročila in prejema medicinskega pripomočka, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o zdravstveni zavarovalnici, drugi podatki vsebovani na naročilnici za pripomoček za vid po pravilniku.
 • Uporabniki zbirke: ABA optika-foto d.o.o. oziroma njene poslovne enote za namen poslovanja kot dobavitelj medicinskih pripomočkov za vid, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in druge zavarovalnice na osnovi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo. Postopki in ukrepi varovanja podatkov so urejeni z Navodili ZZZS in Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 28.9.2006, ki ga je sprejela direktorica družbe Granada Benčič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam