Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Center za socialno delo Vrhnika
Sedež ali naslov: Cankarjev trg 8
Poštna številka: 1360
Kraj: Vrhnika
Matična številka: 5222362000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Uporabniki zbirke: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam