Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JARC IZTOK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EJ, GLEJ NAPREJ! ZAVAROVANJA, IZTOK JARC S.P.
Sedež ali naslov: KAMNIK POD KRIMOM 72 D
Poštna številka: 1352
Kraj: PRESERJE
Matična številka: 1247069000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAVAROVANCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): SKLENITEV ZAVAROVANJA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: STRANKE-FIZIČNE OSEBE, SKLENITELJI ZAVAROVANJ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje zavarovalnih pogodb in ponudb in posredovanje le teh na zavarovalnico - ponudbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naslov: ulica, hišna številka, kraj in poštna številka - datum rojstva, EMŠO - telefonska številka, e- pošta - davčna številka - znamka vozila, plovila - podatki o premoženju (stanovanje, hiša) - vrsta zavarovanja - številka zavarovalne police - številka TRR
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zasebnega delodajalca EJ, GLEJ NAPREJ! ZAVAROVANJA, IZTOK JARC s.p. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam