Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Friderik Kramberger
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIĐO FRIZER, FRIDERIK KRAMBERGER S.P.
Sedež ali naslov: Peršonova ulica 5, 2250 Ptuj
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 1984306000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o najemodajalcu poslovnega prostora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemodajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime najemodajalca, naslov bivališča, davčna številka, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (pogodba ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o dobaviteljih in naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izpolnjevanje obrazcev po posameznih potrebah kupcev, za statistične obdelave, obveščanje kupcev, pošiljanje ponudb in reklamnega materiala, izdaja računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oziroma ime in priimek, naslov, naslov začasnega ali stalnega prebivališča, številka transakcijskega računa (dobavitelji), ID za DDV ali davčna številka, matična številka, telefonska številka, številka osebnega računa, znesek opravljenega prometa, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: pogodbeni obdelovalec in drugi uporabniki, in sicer na podlagi izrecne zahteve in ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obrazcev po posameznih potrebah kupcev, za statistične obdelave, obveščanje kupcev, pošiljanje ponudb in reklamnega materiala, izdaja računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oziroma ime in priimek, naslov, naslov začasnega ali stalnega prebivališča, telefonska številka, številka osebnega računa, znesek opravljenega prometa, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: pogodbeni obdelovalec in drugi uporabniki, in sicer na podlagi izrecne zahteve in ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam