Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NENAD RADIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FANTOME - NENAD RADIĆ S.P.
Sedež ali naslov: RONKOVA ULICA 004
Poštna številka: 2380
Kraj: SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5650244000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so zaposlene pri Fantome.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun osebnih dohodkov in kadrovsko evidenco.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na Zakon o delovnih razmerjih oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe zaposlene pri Fantome v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posameznega zaposlenega. Dokler je posameznik zaposlen pri nas se njegova osebna mapa hrani v prostorih Fantome v zaklenjeni omari, do katere ima dostop le direktor. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na osebnem računalniku. Dostop do osebnega računalnika je mogoč le preko osebnega gesla zaposlenega. Varnostne kopije na zgoščenki se prav tako hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam