Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Boštjan Kušar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE OGREVALNE TEHNIKE, BOŠTJAN KUŠAR S.P.
Sedež ali naslov: Bizjakova 12
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2002540000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca saldakontov, evidenca opravljenih službenih poti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Montaža in vzdrževanje ogrevalne tehnike Boštjan Kušar s.p., Bizjakova 12, 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v elektronski in papirni obliki, dokumentacija se hrani na sedežu opbratovalnice na Bizjakovi 12, Ljubljana, v zaklenjeni omari. Prostor kjer je hranjena dokumentacija nepooblaščenim osebam ni dostopen in se zaklepa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.03.2007 sprejel samostojni podjetnik Boštjan Kušar
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca saldakontov, evidenca opravljenih službenih poti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Montaža in vzdrževanje ogrevalne tehnike Boštjan Kušar s.p., Bizjakova 12, 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v elektronski in papirni obliki. Dokumentacija se hrani na sedežu obratovalnice na Bizjakova 12, Ljubljana v zaklenjeni omari. Prostor, kjer je hranjena dokumentacija nepooblščenim osebam ni dostopen. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.03.2007 sprejel samostojni podjetnik Boštjan Kušar
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam