Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): KATJA ANTONČIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: "SILHUETTE"-SALON ZDRAVJA IN LEPOTE, KATJA ANTONČIČ, S.P.
Sedež ali naslov: SMREKARJEVA ULICA 37
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 1068296000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA STRANK/KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev in kupci proizvodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo izključno za opravljanje dejavnosti in za obračun storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, naslov, ulica, hišna številka, pošta, telefon ali mobilni telefon.
 • Uporabniki zbirke: Samostojna podjetnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala samostopjna podjetnica dne 1.10.2006. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. INTERNI IMENIK STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev in kupci proizvodov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se uporabljajo izključno za interno uporabo za opravljanje storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, ulica, hišna številka in pošta, telefon in/ali mobilni telefon
 • Uporabniki zbirke: Samostojna podjetnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v internem imeniku so podrobneje določeni v Pravilniku o varopvanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.10.2006 izdala samostojna podjetnica posameznica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke internega imenika se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam