Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NEDA ANTONČIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON NEDA, NEDA ANTONČIČ S.P.
Sedež ali naslov: SMREKARJEVA ULICA 37
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 5880660000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vasrstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci proizvodov in uporabniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo izključno za opravljanje dejavnosti in za obračun storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, naslov, hišna številka, poštna številka , telefon ali mobilni telefon,
 • Uporabniki zbirke: Samostojna podjetnica in računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniđška oprema, na kateri so shranjenio podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni. Ostala dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari. Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 1.10.2006, katerega je izdala samostojna podjetnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o internem imeniku fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podatki se vodijo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo izključno za interno uporabo za opravljanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, ulica, hišna številka in pošta, telefon oziroma mobilni telefon
 • Uporabniki zbirke: Samostojna podjetnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov - interni imenik, se izven delovnrega časa zaklepajo, Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.10.2006 izdala samostojna podjetnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke internega imenika se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dohodnini,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega ozioroma dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok varovanja je pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, emšo, naslov prebivališča, davčna številka, telefonska številka oziroma ali mobilni telefon
 • Uporabniki zbirke: Samostojna podjetnica, računovodski servis, Davčni urad Republike Slovenije,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnioh podatkov se iozven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobno določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.10.2006 izdala samostojna podjetnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam