Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEDIATRIČNA ORDINACIJA AJDA CIMPERMAN D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA V MESTNI LOG 55
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5809207000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV PACIENTOV V REGISTER ZBIRK PRI INFORMACIJSKEM POOBLAŠČENCU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV UR.L.RS 86/04, 113/05 ZAKON O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ULRS, ŠT. 65/2000;ZZPPZ)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI (OTROCI IN NJIHOVI STARŠI)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UVELJAVLJANJE PRAVIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA OTROK IN STARŠEV IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK OTROKA IN STARŠEV , NASLOV DOMA IN V SLUŽBI, TELEFONSKA ŠTEVILKA, EMŠO, POKLIC, VRTEC ALI ŠOLA, ZDRAVSTVENO STANJE
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE DNE 12.03.2007 IZDALA IN 26.05.2008 DOPOLNILA PEDIATRIČNA ORDINACIJA AJDA CIMPERMAN D.O.O. PROSTORI ORDINACIJE SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI IN VAROVANI S STRANI POOBLAŠČENE SLUŽBE ZA VAROVANJE STAVBE TPC MURGLE. KARTOTEKE HRANIMO V ZAKLENJENIH OMARAH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, INŠTITUTA ZA VAROVANJE ZDRAVJA
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.IN7.ČLENZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA, POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVKE ZAPOSLENE V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, UVELJAVLJANJE PRAVIC ZAPOSLENEGA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ROJSTNI PODATKI (DATUM, KRAJ, DRŽAVLJANSTVO), STALNO BIVALIŠČE, EMŠO, OSEBNI DOHODEK, DELOVNA DOBA, DOSEDANJI DELODAJALCI, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA TEKOČEGA RAČUNA, POKLIC IN ŠOLSKA IZOBRAZBA, USPOSOBLJENOST, PODATKI O ZAVAROVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH, PODATKI O IZRABI DOPUSTA, TRAJANJE IN NAČIN IZRABE DELOVNEGA ČASA, OBLIKA DELOVNEGA RAZMERJA, ZAČETEK/PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA, IZOBRAŽEVANJE OB DELU, DAVČNA ŠTEVILKA OTROK, PLAČE IN NADOMESTILA, TELEFONSKA ŠTEVILKA BIVALIŠČA IN MOBITELA. oBČUTLJIV OSEBNI PODATEK: OBRAČUN OSEBNEGA DOHODKA. REZULTATI ZDRAVSTVENEGA STANJA OB OBDOBNIH PREGLEDIH PRI SPECIALISTU MEDICINE DELA.
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, DAVČNI URAD RS IN DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV ZAKONSKO PODLAGO ALIOSEBNO PRIVOLITEV DELAVCA .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE DNE 12.03.2007 SPREJELA ODGOVORNA OSEBA PODJETJA. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, STAVBA JE VAROVANA S STRANI POOBLAŠČENE SLUŽBE ZA VAROVANJE, DELOVNA KNJIŽICA JE VAROVANA V TREZORJU NLB.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: OSEBNI PODATKI IZ KATALOGA SE NE POSREDUJEJO ZASTOPNIKU.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam