Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Martina Kopše
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKA HIŠA MARTINA, MARTINA KOPŠE S.P.
Sedež ali naslov: Curnovec10
Poštna številka: 8256
Kraj: Sromlje
Matična številka: 1876902000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in7.člen zakona o evidencah na področju dela, na podlagi pogodbe delovnega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlena v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi z dotično osebo
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oz. do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 .člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, kraj rojstva, poklic, izobrazba, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: frizerska hiša martina Martina Kopše, s.p., zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in inval. zavarova. SLO, računovodski servis Darko Cerjak, s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: frizerska hiša martina, Martina kopše, s.p., zavoda za zrav. zavaro. SLO, zavod za pokojn. in inval. zavarova. SLO, računovodski servis darko Cerjak, s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): najverjetneje se podatki povezujejo z vsemi zbirkami,ki se morajo v zvezi z s.p. Martino Kopše in z državnimi uradnimi institucijami, ki jih s.p. plačuje za dotično osebo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: frizerska hiša martina martina kopše, s.p. m.š. 1876902
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam