Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Blažo Špur s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEKARNA HLEBČEK, BLAŽO ŠPUR S.P.
Sedež ali naslov: Podbrdo 27a
Poštna številka: 5243
Kraj: Podbrdo
Matična številka: 1257609000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1 in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, Naslov stalnega prebivališča, Datum rojstva, Transakcijski račun , Davčna številka, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije , Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori , v kateriha se nahaja zbirka osebnih podatkov , se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času ko v njih ni zaposlenih. Zbirka se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro, dostop do računalnika in baze podatkov je urejen z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka pogodb - najemna pogodba

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemodajalec poslovnih prostorov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje najemne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, Naslov, Davčna številka, EMŠO, Datum rojstva, Osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro, dostop do računalnika in baze podatkov je urejen z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam