Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PULPA d.o.o.
Sedež ali naslov: Sokolska 44
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2240661000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Opredeljeni pacienti, pacienti sprejeti v PP
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izstavljanje računov za opravljene storitve za varovance ZZZS, Adriatic-Slovenica, Vzajemna, Triglav; statistična obdelava podatkov o opravljenih storitvah
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, podatki o OZZ, podatki o PZZ, podatki o zdravilih, podatki o opravljenih storitvah
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna, Zav. Triglav, Adriatic-Slovenica, ZZV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja kartotečna omara s kartotekami, kjer se podatki vodijo ročno, in računalnik s spominskimi mediji so izven delovnega časa zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.4.2007 izdal predstojniški organ PULPE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz naše zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam