Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Sedež ali naslov: MIKLOŠIČEVA CESTA 38
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1587358000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ČLANIC IN ČLANOV ZBORNICE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ČLANICE IN ČLANI ZBORNICE VZD (PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA UVELJAVLJAVLJANJE PRAVIC IN IZPOLNJEVANJE DOLŽNOSTI ČLANOV, NA KATERE SE PODATKI NANAŠAJO, NEPOSREDNO TRŽENJE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK, IME, ROJSTNI PODATKI, IZOBRAZBA, ŠTUDIJSKA SMER, ZAPOSLITEV, DELOVNO MESTO, NASLOV PODJETJA ZAPOSLITVE, POŠTNA ŠTEVILKA, TELEFON, FAX, E-MAIL, NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA ZA PRAVNE OSEBE: NAZIV PODJETJA, NASLOV, POŠTA, TELEFON, FAX, E-MAIL, MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA, DAVČNA ŠTEVILKA, ODGOVORNA OSEBA PODJETJA, ŠT. ZAPOSLENIH DELAVCEV, ŠT. STROKOVNIH DELAVECVE VZD.
 • Uporabniki zbirke: SEKRETARIAT ZBORNICE VZD
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podtaki se hranijo v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov je shranjena v posebej za to namenjeni arhivski-kovinski omari, ki se zaklepa. Podatki, ki se deloma hranijo na računalniku so zaščiteni s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le poblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ, KI JIH ORAGINIZA ZBORNICA VZD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJ (SEMINARJI, POSVETI, DELAVNICE, KONFERENCE, USPOSABLJANJA, ITD.), KI JIH ORGANIZIRA ZBORNICA VZD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, NAZIV IN NASLOV PODJETJA, POŠTA, ID ZA DDV OZ. DAVČNA ŠTEVILKA, TELEFON, FAX, E-POŠTA,
 • Uporabniki zbirke: Sekretariat Zbornice VZD
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki hranjeni na strežniku so začiteni s sistemom gesel, evidence prijav in ostale evidence osebnih podatkov se hranijo v za to namenjeni kovinski-arhivski omari, ki se zaklepa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI NA ZBORNICI VZD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST
 • Uporabniki zbirke: SEKRETARIAT ZBORNICE VZD IN RAČUNOVODSKA SLUŽBA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA EVIDNECA SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE HRANI V ARHIVKI-KOVINSKI OMARI, KI SE ZAKLEPA
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam