Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Aleksander Polak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: B.A.T.SERVIS IN POSREDNIŠTVO, POLAK ALEKSANDER S.P.
Sedež ali naslov: Moškanjci 46 b, 2272 Gorišnica
Poštna številka: 2272
Kraj: Gorišnica
Matična številka: 3012433000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. katalog podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke - pravne in fizične osebe, samostojni podjetniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje storitev, ponudbe, pripravo in izdajanje računov v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  naslov podjetja priimek in ime naročnika, dejavnost naročnika, naslov naročnika, naročniška številka, davčna številka, drugi podatki, če to želi naročnik, in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb kot npr. e-naslov naročnika, EMŠO, navedba plačnika TK računov (priimek in ime, naslov) na podlagi plačnikovega pisnega soglasja,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam