Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER ZA RAZISKOVANJE NOVIH TEHNOLOGIJ MARIBOR
Sedež ali naslov: Gosposvetska 84
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2117819000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca avtorjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji, ki na podlagi avtorskih pogodb sodelujejo s pravno osebo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti po avtorskih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, poklic, izobrazba, zaposlitev, strokovna usposobljenost.
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam