Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PATRONAŽA, ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, SILVA ILIĆ, VMS
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PATRONAŽA, ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, ULICA POHORSKEGA ODREDA 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Naziv ali firma: PATRONAŽA, ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, SILVA ILIĆ, VMS
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev - bolnikov patronažne zdravstvene nege (družinski omot)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronaž
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kuntinuiteta zdravstvene nege, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslovi, rojstni datum, poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, diagnoze, negovalne intervencije in ostale storitve.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,IVZ, Ministrstvo za zdravje, Patronaža, ZN in babištvo Silva Ilić.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena datotečna omara, z geslom zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstevim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam